Barometr to bardzo praktyczne i przydatne, jednak we współczesnym świecie zapomniane już urządzenie. Niesłusznie, ponieważ to właśnie dzięki temu wynalazkowi możemy z dużą dokładnością przewidywać pogodę. Barometr to przyrząd służący pomiarowi ciśnienia atmosferycznego. W zależności od zasady działania barometry dzielą się na dwie grupy: cieczowe oraz sprężynowe. W zależności od sposobu działania sprzęt ten też nieco inaczej pracuje. Dawniej był on o wiele częściej używany, zwłaszcza na dworach, gdzie znajomość pogody i przewidywanie jej było niezwykle ważne, szczególnie w okresie żniw.