Reklamacje i punkty serwisowe

REKLAMACJE I PUNKTY SERWISOWE

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Do każdego z tych punktów Kupujący u nas produkt ma prawo zgłosić się w celu zgłoszenia reklamacji, gdyż wszystkie sprzedawane przez nas zegarki i biżuteria są oryginalnymi produktami pochodzącymi z legalnych polskich dystrybucji.

Poniżej znajduje się wykaz serwisów dla poszczególnych marek. Jest także możliwość odesłania reklamowanego produktu do naszego sklepu i w takim przypadku my przekażemy go na serwis. Kupujący wysyła produkt kompletny, z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (jeśli był paragon fiskalny to oryginał, jeśli faktura to kserokopia) na swój koszt. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na nasz koszt. Reklamacje produktów niekompletnych lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane, a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłacie kosztów wysyłki.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:
SAXO GROUP OTOZEGARKI
ul. Pszczyńska 202A, 44-100 Gliwice
tel. 533-777-429

Wzór formularza reklamacyjnego do pobrania - TUTAJ.

 

Informacje nt. serwisów poszczególnych marek:

ADIDAS - Serwis Fossil Group
ADRIATICA - Serwis Alkor
ATLANTIC - Serwis ZIBI
AVIATOR - Serwis Poljot
BERING - Serwis Anyro / Jubiler

BISSET - Serwis MR Zegarki
CALYPSO - Serwis Festina Group
CANDINO - Serwis Festina Group
CARAVELLE - Serwis ZIBI
CASIO - Serwis ZIBI
CITIZEN - Serwis Anyro / Jubiler
CLUSE - Serwis Hashtag
CONTINENTAL - Serwis Ray Center
DANIEL WELLINGTON - Serwis Brand Watches
DELBANA - Serwis Classic Watch
DIESEL - Serwis Fossil Group
DKNY - Serwis Fossil Group
DOXA - Serwis Classic Watch
EMPORIO ARMANI - Serwis Fossil Group
ESPRIT - Serwis Ray Center
FESTINA - Serwis Festina Group
FOSSIL - Serwis Fossil Group
GARETT - Serwis Garett

GARMIN - Serwis Garmin
GUESS - Serwis ZIBI
HUGO BOSS - Serwis Anyro / Jubiler
ICE-WATCH - Serwis Anyro / Jubiler
INGERSOLL - Serwis Classic Watch
LACOSTE - Serwis ZIBI
LORUS - Serwis ZIBI
LOTUS - Serwis Festina Group
MICHAEL KORS - Serwis Fossil Group
OBAKU - Serwis Poljot
ORIENT - Serwis Poljot
PAUL HEWITT - Serwis Hashtag
PIERRE RICAUD - Serwis Alkor
POLAR - Serwis Polar
POLICE - Serwis Anyro / Jubiler
POP-PILOT - Serwis Hashtag
PUMA - Serwis ZIBI
ROAMER - Serwis Anyro / Jubiler
ROSEFIELD - Serwis Anyro / Jubiler
RUBICON
 - Serwis MR Zegarki
SEIKO - Serwis ZIBI
SKAGEN - Serwis Fossil Group
SUUNTO - Serwis Suunto
THOM OLSON - Serwis Fossil Group
TIMBERLAND - Serwis ZIBI
TIMEX - Serwis Timex
TOMMY HILFIGER - Serwis Anyro / Jubiler
TRIWA - Serwis Anyro / Jubiler
VOSTOK EUROPE - Serwis Poljot

 

RĘKOJMIA
Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
b) Jest niezgodny z umową;
c) Został uszkodzony podczas dostawy.
Reklamowany produkt należy zwrócić na adres

SAXO GROUP OTOZEGARKI
ul. Pszczyńska 202A, 44-100 Gliwice
tel. 533-777-429

Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.  Dodatkowe informacje w Regulaminie Sklepu: otozegarki.pl/regulamin