Serwis Amazfit

Wszystkie produkty w naszym sklepie są oryginalnymi, pełnowartościowymi wyrobami, pochodzacymi z legalnych polskich dystrybucji zapewniającej serwisowanie w Polsce. Produkty Amazfit z naszej oferty pochodzą od ich oficjalnego dystrybutora w Polsce.

Aby zareklamować uszkodzony towar należy przejść na podany niżej adres www (serwis online).

https://serwisant-online.pl/ca/no4gxh/login

Po przejściu pod w/w adres należy utworzyć konto (w przypadku jego braku / konto na platformieb2b nie jest powiązane z kontem serwisanta), a następnie dodać zgłoszenie reklamacyjne. Po dokonaniu tej czynności należy odesłać produkt z naklejonym na paczkę lub wpisanym w nr referencyjnym RMA na adres:

INNPRO
ul. Rudzka 65C, 44-200
Rybnik

Adres kontaktowy serwisu: serwis@innpro.pl

 

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się: Rybnik PSZOK ul. Sportowa (dzielnica Niewiadom)